Adresa pro doručování

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

88

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Adresa pro doručování.

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu.

Adresu, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně v místě trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území České republiky.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat občan starší 15 let, příp. jeho zmocněnec na základě plné moci.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ohlášení adresy pro doručování, její změnu nebo zrušení provedete na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území ČR.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem, to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Ohlašovna v místě trvalého pobytu.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov

Odbor občansko-správní

Masarykova 628

769 01  Holešov

 

Kontaktní osoba: Zdeňka Večeřová, Kateřina Marcinová

Telefon: 573 521 351,573 521 352

 

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 7:30 – 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.

Úterý, Čtvrtek 7:30 – 11:00 hod.

Pátek: na základě předchozí domluvy

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad totožnosti

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzor žádosti „Hlášení adresy pro doručování“ je k dispozici na příslušném úřadu, či na webových stránkách Ministerstva vnitra.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za ohlášení doručovací adresy se nevybírá správní poplatek.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ohlašovna zapíše údaj o adrese pro doručování písemností bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně skutečností související se zapsaným údajem dozví.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.