Adresa pro doručování

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

88

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Adresa pro doručování.

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu.

Adresu, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně v místě trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území České republiky.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat občan starší 15 let, příp. jeho zmocněnec na základě plné moci.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ohlášení adresy pro doručování, její změnu nebo zrušení provedete na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území ČR.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem, to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Ohlašovna v místě trvalého pobytu.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov

Odbor občansko-správní

Masarykova 628

769 01  Holešov

 

Kontaktní osoba: Zdeňka Večeřová, Kateřina Marcinová

Telefon: 573 521 351,573 521 352

 

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 7:30 – 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.

Úterý, Čtvrtek 7:30 – 11:00 hod.

Pátek: na základě předchozí domluvy

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad totožnosti

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzor žádosti „Hlášení adresy pro doručování“ je k dispozici na příslušném úřadu, či na webových stránkách Ministerstva vnitra.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za ohlášení doručovací adresy se nevybírá správní poplatek.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ohlašovna zapíše údaj o adrese pro doručování písemností bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně skutečností související se zapsaným údajem dozví.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 01 Holešov

 

 

26. Kontaktní osoba

Zdeňka Večeřová, Kateřina Marcinová

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12. 12. 2022

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

02.10.2023

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.