Vydání jiných cestovních dokladů na základě mezinárodní smlouvy

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

92

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Vydávání jiných cestovních dokladů na základě mezinárodní smlouvy

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Na základě mezinárodní smlouvy se vydávají jiné cestovní doklady. Podmínky pro jejich vydání stanoví (kromě zákona o cestovních dokladech) příslušná mezinárodní smlouva


Ve vydaném cestovním dokladu nelze na žádost občana doplnit údaje o titulu nebo vědecké hodnosti

 

 

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o cestovní doklad mohou podat osoby, které jsou oprávněny podat žádost o vydání cestovního pasu.

Žádost o vydání jiného cestovního dokladu na základě mezinárodní smlouvy k plnění úkolů v zahraničí může za občana podat pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem.

 

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavením se a podáním žádosti u příslušného úřadu.

 

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy  vydá občanovi obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho trvalého pobytu.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
odbor občansko-správní
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Zdeňka Večeřová, Kateřina Marcinová
Telefon: 573 521 351, 573 521 352
 
Úřední hodiny:
 
Pondělí a Středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
Úterý a Čtvrtek 7:30 - 11:00
Pátek: 7:30-11:00

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti je třeba předložit:

  • doklady prokazující údaje zapisované do jiného cestovního dokladu (např. platný občanský průkaz, rodný list)
  • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti, pokud žádost o vydání jiného cestovního dokladu na základě mezinárodní smlouvy podává za občana pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem, a odůvodnění, pokud ho daná mezinárodní smlouva vyžaduje

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předkládá se vyplněná žádost na předepsaném tiskopisu.

Vzory tiskopisů naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra.
 

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Zpoplatňuje se pouze:

  • vydání hraničního průkazu - 100 Kč,

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem (bezodkladně nebo do 30 dnů).

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 Další účastníci postupu nejsou stanoveni