Vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

-

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z evidence Rejstříku trestů (dále jen "výpis") týkající se této osoby.

Ve výpisu jsou uvedena všechna dosud nezahlazená odsouzení včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat občan.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o výpis se na matrikách a v Rejstříku trestů v Praze podává v písemné formě na předepsaném formuláři.

Informace k podání žádosti o výpis na kontaktních místech Czech POINT naleznete na internetových stránkách Czech POINT.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Můžete se obrátit na obecní úřad, městský úřad, úřad města, v Praze obvodní úřad nebo místní úřad, v územně členěných statutárních městech na úřad městského obvodu nebo úřad městské části, který vede matriku.

Po ověření správnosti údajů se vám žádost nevrací, ale je zaslána k vyřízení Rejstříku trestů v Praze. Rejstřík trestů v Praze po ověření totožnosti žadatele a správnosti údajů uvedených v žádosti vydá výpis na počkání.

Informace k podání žádosti o výpis na kontaktních místech Czech POINT naleznete na internetových stránkách Czech POINT.

Úřady, které:

Žádost o výpis z evidence Rejstříku trestů České republiky můžete podávat také v cizině na zastupitelských úřadech České republiky, které za konzulární poplatek ve výši 200 Kč zprostředkují vyřízení výpisu a jeho doručení.

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov
Odbor tajemníka
Masarykova 628
769 01   Holešov

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Pospíšilík, telefon: 573 521 222

Úřední hodiny:

Pondělí a středa 7:30 - 11:00 a 12:00 – 17:00 hod., úterý, čtvrtek, pátek: na základě předchozí dohody

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte platný osobní doklad opatřený fotografií (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince apod.).

 

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopisy žádostí jsou k dispozici v sídle Rejstříku trestů a na všech úřadech pověřených přijímat žádosti.

Vzor formuláře: Žádost o výpis z rejstříku trestů

Informace k podání žádosti o výpis na kontaktních místech Czech POINT naleznete na internetových stránkách Czech POINT.

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za podání žádosti o výpis v Rejstříku trestů a pověřených úřadech se hradí formou kolkové známky, jejíž hodnota činí 100 Kč.

Formuláře jsou zdarma, ověření totožnosti žadatele je bezplatné.

Podání žádosti o výpis na kontaktních místech Czech POINT se řídí jinými předpisy, informace naleznete na internetových stránkách Czech POINT

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost o výpis podaná v úředních hodinách v sídle Rejstříku trestů v Praze je vyřízena na počkání.

Informace k vyřízení žádostí podaných na kontaktních místech Czech POINT naleznete na internetových stránkách Czech POINT.

U žádosti o výpis podané na pověřeném úřadě, obdrží žadatel výpis zpravidla do dvou až tří týdnů po podání na adresu uvedenou na žádosti.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.