Kolaudace (Speciální stavební úřad)

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

51

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Kolaudační souhlas (speciální stavební úřad)

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Kolaudační souhlas se vydává po dokončení stavby, na kterou bylo vydáno stavební povolení.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

- fyzická a právnická osoba

 

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- vyplnění žádosti (tiskopisu)

- podání žádosti + přílohy (skutečné zaměření stavby, protokol o předání a převzetí stavby)

- další dle dohody s pracovníkem úřadu

 

 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

podáním žádosti

 

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení investic - speciální stavební úřad
 

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení investic - speciální stavební úřad
Masarykova 628, 769 17 Holešov, 1. patro, dveře č. 203,

Radka Stratilová, tel.: 573 521 456, radka.stratilova@holesov.cz

 

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- žádost + přílohy

- skutečné zaměření stavby

- protokol o předání stavby

- další dle dohody s pracovníkem úřadu

 

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

žádost k dispozici na MěÚ - odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení investic - speciální stavební úřad

nebo na internetových stránkách města zde

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 15 dnů od doručení žádosti stavebníka speciální stavební úřad stanoví termín provedení kontrolní prohlídky a pokud se nezjistí závady bránící užívání, do 15 dnů vydá kolaudační souhlas.

 

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

účastníci řízení dle stavebního povolení