Kolaudace (Speciální stavební úřad)

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

51

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Kolaudační souhlas (speciální stavební úřad)

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Kolaudační souhlas se vydává po dokončení stavby, na kterou bylo vydáno stavební povolení.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

- fyzická a právnická osoba

 

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- vyplnění žádosti (tiskopisu)

- podání žádosti + přílohy (skutečné zaměření stavby, protokol o předání a převzetí stavby)

- další dle dohody s pracovníkem úřadu

 

 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

podáním žádosti

 

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení investic - speciální stavební úřad
 

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení investic - speciální stavební úřad
Masarykova 628, 769 17 Holešov, 1. patro, dveře č. 203,

Radka Stratilová, tel.: 573 521 456, radka.stratilova@holesov.cz

 

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- žádost + přílohy

- skutečné zaměření stavby

- protokol o předání stavby

- další dle dohody s pracovníkem úřadu

 

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

žádost k dispozici na MěÚ - odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení investic - speciální stavební úřad

nebo na internetových stránkách města zde

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 15 dnů od doručení žádosti stavebníka speciální stavební úřad stanoví termín provedení kontrolní prohlídky a pokud se nezjistí závady bránící užívání, do 15 dnů vydá kolaudační souhlas.

 

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

účastníci řízení dle stavebního povolení

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.holesov.cz

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

související zákony:

- 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon)

- 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění

- 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

- 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění 

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

-

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou opravné prostředky.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

nebude vydán kolaudační souhlas, pokud nebudou dodrženy podmínky stavebního povolení

 

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

MěÚ Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení investic - speciální stavební úřad

 

 

 

26. Kontaktní osoba

Radka Stratilová, tel.: 573 521 456, radka.startilova@holesov.cz

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

21.9. 2010

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

02.05.2016

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

-