Životní situace

Kategorie

Název Číslo Zodpovědné osoby Znění
Vydávání matričních dokladů - rodný, oddací a úmrtní list 71 Daniela Rušikvasová (110)
Změna jména a příjmení, příjmení po rozvodu 72 Daniela Rušikvasová (110)
Prohlášení o volbě druhého jména 73 Daniela Rušikvasová(110)
Ženská příjmení 74 Daniela Rušikvasová(110)
Uzavření manželství - formou občanského nebo církevního sňatku 76 Daniela Rušikvasová(110)
Osvědčení k církevnímu sňatku 77 Daniela Rušikvasová (110)
Uzavření manželství zmocněncem 78 Daniela Rušikvasová (110)
Narození, uzavření manželství, vznik registrovaného partnarství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině 79 Daniela Rušikvasová (110)
Uzavření manželství státního občana ČR s cizincem na území ČR 80 Daniela Rušikvasová (110)
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 81 Daniela Rušikvasová (110)
Nahlížení do matričních knih 82 Daniela Rušikvasová (110)
Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize 83 Daniela Rušikvasová (110)
Hlášení trvalého pobytu (zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ukončení trvalého pobytu) 85 Zdeňka Večeřová (114) , Kateřina Marcinová (113)
Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel 86 Zdeňka Večeřová (114), Kateřina Marcinová (113)
Zprostředkování kontaktu 87 Zdeňka Večeřová (114), Kateřina Marcinová (113)
Adresa pro doručování 88 Zdeňka Večeřová(114), Kateřina Marcinová(113)
Vydání občanského průkazu 89 Kateřina Marcinová (113)Zdeňka Večeřová (114)
Vydání cestovního dokladu 90 Zdeňka Večeřová (114)Kateřina Marcinová (113)
Ztráta nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí 91 Zdeňka Večeřová (114)Kateřina Marcinová (113)
Vydání jiných cestovních dokladů na základě mezinárodní smlouvy 92 Zdeňka Večeřová (114)Kateřina Marcinová (113)
Ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu 115 Kateřina Marcinová (113), Zdeňka Večeřová(114)
Nález, odevzdání občanského průkazu 116 Kateřina Marcinová (113), Zdeňka Večeřová (114)
Odevzdání občanského průkazu při ukončení trvalého pobytu na území ČR 117 Kateřina Marcinová (113), Zdeňka Večeřová (114)
Oznámení spáchání přestupku 141 Eva Hortová, DiS. (304), Lenka Kolaříková (304)