Ohlášení stavebních úprav (Speciální stavební úřad)

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

52

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

ohlášení stavebních úprav (speciální stavební úřad)

 

 

4. Základní informace k životní situaci

rekonstrukce chodníků, komunikací, parkovišť (povrchů)

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

fyzická a právnická osoba

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- podání žádosti

+ přílohy

- doklad o vlastnictví (LV)

- zjednodušená dokumentace

- souhlas vlastníka dotčeného pozemku

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

podáním žádosti  + přílohy

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení investic - speciální stavební úřad,

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení investic - speciální stavební úřad,

Masarykova 628, 769 17 Holešov, 1. patro, dveře č. 203

Radka Stratilová, tel.: 573 521 456, radka.stratilova@holesov.cz

 

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

vyplněnou žádost  + přílohy

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

žádost "ohlášení stavby - stavební úpravy"

k dispozici na MěÚ Holešov, odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení investic - speciální stavební úřad

nebo na internetových stránkách města zde

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

null

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

do 30 dnů (dle správní řád)

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

www.holesov.cz

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

183/2006 Sb., (stavení zákon) v platném znění

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

-

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

MěÚ Holešov, odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení investic - speciální stavební úřad

 

 

26. Kontaktní osoba

Radka Stratilová, tel.: 573 521 456, radka.stratilova@holesov.cz

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

11.6. 2010

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

02.05.2016

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

nebyl stanoven