Ohlášení stavebních úprav (Speciální stavební úřad)

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

52

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

ohlášení stavebních úprav (speciální stavební úřad)

 

 

4. Základní informace k životní situaci

rekonstrukce chodníků, komunikací, parkovišť (povrchů)

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

fyzická a právnická osoba

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- podání žádosti

+ přílohy

- doklad o vlastnictví (LV)

- zjednodušená dokumentace

- souhlas vlastníka dotčeného pozemku

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

podáním žádosti  + přílohy

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení investic - speciální stavební úřad,

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení investic - speciální stavební úřad,

Masarykova 628, 769 17 Holešov, 1. patro, dveře č. 203

Radka Stratilová, tel.: 573 521 456, radka.stratilova@holesov.cz

 

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

vyplněnou žádost  + přílohy

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

žádost "ohlášení stavby - stavební úpravy"

k dispozici na MěÚ Holešov, odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení investic - speciální stavební úřad

nebo na internetových stránkách města zde

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

null

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

do 30 dnů (dle správní řád)

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-