Pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

109

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Souhlas s pořádáním veřejného vystoupení nebo svodu zvířat vydává odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Pořadatel veřejného vystoupení nebo svodu zvířat.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o souhlas s pořádáním veřejného vystoupení nebo svodu zvířat je třeba podat v dostatečném předstihu před konáním vlastní akce, protože pořadatel má zákonnou povinnost současně požádat o vyjádření Krajskou veterinární správu pro Zlínský kraj.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti na  Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Masarykova 628, Holešov

Kamil Horák, dveře č. 123, tel. 573 521 406

Úřední hodiny: pondělí a středa 7:30 – 11:00 a 12:00 – 17:00 (jinak po telefonické domluvě)

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Určení veterinárních podmínek stanovených Krajskou veterinární správou pro Zlínský kraj.
Provozní řád akce.
Souhlas vlastníka areálu, kde se svod koná.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

-

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

-

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

nejdéle do 30 dnů

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj