Pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

109

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Pořádání veřejného vystoupení nebo svodu zvířat

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Souhlas s pořádáním veřejného vystoupení nebo svodu zvířat vydává odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Pořadatel veřejného vystoupení nebo svodu zvířat.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost o souhlas s pořádáním veřejného vystoupení nebo svodu zvířat je třeba podat v dostatečném předstihu před konáním vlastní akce, protože pořadatel má zákonnou povinnost současně požádat o vyjádření Krajskou veterinární správu pro Zlínský kraj.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti na  Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Masarykova 628, Holešov

Kamil Horák, dveře č. 123, tel. 573 521 406

Úřední hodiny: pondělí a středa 7:30 – 11:00 a 12:00 – 17:00 (jinak po telefonické domluvě)

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Určení veterinárních podmínek stanovených Krajskou veterinární správou pro Zlínský kraj.
Provozní řád akce.
Souhlas vlastníka areálu, kde se svod koná.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

-

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

-

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

nejdéle do 30 dnů

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Krajská veterinární správa pro Zlínský kraj

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka: x8qbfvu (Město Holešov) 

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, v platném znění.

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

-

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním na Městském úřadě Holešov.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oodělení životního prostředí

 

 

26. Kontaktní osoba

Kamil Horák, tel.: 573 521 406

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.02.2016

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.02.2016

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

-