logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Povinnost chovatelů včel

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

106

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Povinnost chovatelů včel

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel, je povinna písemně oznámit věcně a místně příslušnému obecnímu úřadu (dle místa umístění včelstev) údaje týkající se:
- trvalých stanovišť včelstev každoročně do konce února.
- nového umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, písemně nejpozději pět dnů před jejich přemístěním.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Chovatel včel – právnická či fyzická osoba

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Chovatelé včel jsou povinni oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje týkající se stanovišť včelstev (případně jejich nového umístění) a hromadného letu včel.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemným oznámením podle místa stanoviště včel příslušnému úřadu.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí, ulice Masarykova 628, Holešov

Kamil Horák, dveře č. 123, tel. 573 521 406

Úřední hodiny: pondělí a středa 7:30 – 11:00 a 12:00 – 17:00 (jinak po telefonické domluvě)

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

„Hlášení o trvalém stanovišti včelstev“ (uvede se: jméno a příjmení (název firmy) chovatele včelstev, trvalé bydliště (sídlo firmy), adresa trvalého stanoviště včelstev)

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

„Hlášení o trvalém stanovišti včelstev“ v elektronické podobě zde, v tištěné podobě je k dispozici na odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí Městského úřadu Holešov

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádné, příslušné úřady pouze vedou evidenci oznámení.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.