logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Povinnost chovatelů včel

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

106

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Povinnost chovatelů včel

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel, je povinna písemně oznámit věcně a místně příslušnému obecnímu úřadu (dle místa umístění včelstev) údaje týkající se:
- trvalých stanovišť včelstev každoročně do konce února.
- nového umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, písemně nejpozději pět dnů před jejich přemístěním.

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Chovatel včel – právnická či fyzická osoba

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Chovatelé včel jsou povinni oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje týkající se stanovišť včelstev (případně jejich nového umístění) a hromadného letu včel.

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemným oznámením podle místa stanoviště včel příslušnému úřadu.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Holešov

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí, ulice Masarykova 628, Holešov

Kamil Horák, dveře č. 123, tel. 573 521 406

Úřední hodiny: pondělí a středa 7:30 – 11:00 a 12:00 – 17:00 (jinak po telefonické domluvě)

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

„Hlášení o trvalém stanovišti včelstev“ (uvede se: jméno a příjmení (název firmy) chovatele včelstev, trvalé bydliště (sídlo firmy), adresa trvalého stanoviště včelstev)

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

„Hlášení o trvalém stanovišti včelstev“ v elektronické podobě zde, v tištěné podobě je k dispozici na odboru výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí Městského úřadu Holešov

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádné, příslušné úřady pouze vedou evidenci oznámení.

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka: x8qbfvu (Město Holešov)

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 326/2004., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin, zákon č. 166/1999 o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné.

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.vcelarskenoviny.cz

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení životního prostředí

 

 

26. Kontaktní osoba

Kamil Horák, tel. 573 521 406

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.02.2016

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

01.02.2016

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

-