logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Přihlášení výherního hracího automatu (pro právnické osoby)

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

21

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Správní řízení o povolení VHP a místní poplatek za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení povolené MF(JTH)

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podléhá režimu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
Finanční odbor Městského úřadu Holešov je věcně a místně příslušný správní orgán  k povolování provozu výherních hracích přístrojů pro územní obvod města Holešova podle  ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 1 vyhlášky MF č. 223/1993 Sb..
Místnímu poplatku podléhá každý povolený provozovaný VHP nebo JTH povolené MF.
 

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává a místní poplatek platí provozovatel VHP, poplatek za JTH hradí provozovatel.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Provozovatel podává žádost o povolení VHP s příslušnými přílohami.
Poplatník je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku do patnácti dnů od uvedení VHP do provozu, nebo vydání povolení k provozování JTH. Tuto skutečnost doloží protokolem. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen poplatník oznámit správci poplatku ukončení činnosti či jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.
 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Viz bod 6.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

MÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 HOLEŠOV

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

místní poplatky: Hana Kupková, dveře č. 212
tel.: 573 521 506
e-mail: hana.kupkova@holesov.cz

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Výpis z rejstříku trestů, výpis z obch.rejstříku, doklad o vinkulaci, doklad o zajištění odborného servisu, poučení odp.osoby, herní plán, popis hry, výpis z osvědčení provozuschopnosti VHP, čestné prohlášení o nabytí VHP a zahraniční majetkové účasti, řád herny, plnou moc, zástupce.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

-

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky se vybírají podle délky provozu VHP
Do 12 měsíců 30 tis.Kč / VHP
Do 6 měsíců  16 tis. Kč / VHP
Do 3 měsíců 10 tis.Kč / VHP
Sazba místního poplatku na tři měsíce činí 5000,- Kč
Poplatek je splatný:
a)    při povolení k provozování VHP nejdéle na dobu tří měsíců do patnácti dnů po zahájení provozu,
b)    při povolení k provozování VHP nejdéle na dobu šesti měsíců ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu za tři měsíce, první splátka je splatná do patnácti dnů po zahájení provozu a druhá splátka je splatná do patnáctého dne čtvrtého měsíce provozu,
c)    při povolení k provozování VHP nejdéle na kalendářní rok ve čtyřech splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, první splátka je splatná do patnácti dnů po zahájení provozu a další splátky jsou splatné vždy do patnáctého dne prvního měsíce příslušného čtvrtletí,

d) v případě JTH povoleného MF ve čtyřech splátkách, a to k 31.1., 30.4., 31.7. a 31.10. daného roku.

Lze platit na pokladně nebo převodem s přiděleným var.symbolem.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Viz bod 6

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-