logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Přihlášení výherního hracího automatu (pro právnické osoby)

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

21

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

Správní řízení o povolení VHP a místní poplatek za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení povolené MF(JTH)

 

 

4. Základní informace k životní situaci

Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podléhá režimu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
Finanční odbor Městského úřadu Holešov je věcně a místně příslušný správní orgán  k povolování provozu výherních hracích přístrojů pro územní obvod města Holešova podle  ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 1 vyhlášky MF č. 223/1993 Sb..
Místnímu poplatku podléhá každý povolený provozovaný VHP nebo JTH povolené MF.
 

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává a místní poplatek platí provozovatel VHP, poplatek za JTH hradí provozovatel.

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Provozovatel podává žádost o povolení VHP s příslušnými přílohami.
Poplatník je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku do patnácti dnů od uvedení VHP do provozu, nebo vydání povolení k provozování JTH. Tuto skutečnost doloží protokolem. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je povinen poplatník oznámit správci poplatku ukončení činnosti či jakékoliv změny v ohlášených skutečnostech.
 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Viz bod 6.

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

MÚ Holešov, Masarykova 628, 769 17 HOLEŠOV

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

místní poplatky: Hana Kupková, dveře č. 212
tel.: 573 521 506
e-mail: hana.kupkova@holesov.cz

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Výpis z rejstříku trestů, výpis z obch.rejstříku, doklad o vinkulaci, doklad o zajištění odborného servisu, poučení odp.osoby, herní plán, popis hry, výpis z osvědčení provozuschopnosti VHP, čestné prohlášení o nabytí VHP a zahraniční majetkové účasti, řád herny, plnou moc, zástupce.

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

-

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky se vybírají podle délky provozu VHP
Do 12 měsíců 30 tis.Kč / VHP
Do 6 měsíců  16 tis. Kč / VHP
Do 3 měsíců 10 tis.Kč / VHP
Sazba místního poplatku na tři měsíce činí 5000,- Kč
Poplatek je splatný:
a)    při povolení k provozování VHP nejdéle na dobu tří měsíců do patnácti dnů po zahájení provozu,
b)    při povolení k provozování VHP nejdéle na dobu šesti měsíců ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu za tři měsíce, první splátka je splatná do patnácti dnů po zahájení provozu a druhá splátka je splatná do patnáctého dne čtvrtého měsíce provozu,
c)    při povolení k provozování VHP nejdéle na kalendářní rok ve čtyřech splátkách odpovídajících délce provozu v příslušném čtvrtletí, první splátka je splatná do patnácti dnů po zahájení provozu a další splátky jsou splatné vždy do patnáctého dne prvního měsíce příslušného čtvrtletí,

d) v případě JTH povoleného MF ve čtyřech splátkách, a to k 31.1., 30.4., 31.7. a 31.10. daného roku.

Lze platit na pokladně nebo převodem s přiděleným var.symbolem.

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Viz bod 6

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

WWW stránky města Holešova

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Vyhláška 5_2010

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

Povolování a provozování výherních hracích přístrojů podléhá režimu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
Finanční odbor Městského úřadu Holešov je věcně a místně příslušný správní orgán  k povolování provozu výherních hracích přístrojů pro územní obvod města Holešova podle  ustanovení § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 1 vyhlášky MF č. 223/1993 Sb. zákon č.565/1990 Sb. a  280/2009 Sb.
 

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Lze podat do 15 dnů odvolání proti rozhodnutí o povolení VHP ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním na MÚ Holešov.
Lze podat do 30 dnů odvolání proti platebnímu výměru místního poplatku ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním na MÚ Holešov.
 

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Až 150 tis.Kč dle zákona 202/1992 Sb.
Pokuta až do 50000,-Kč za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy (nenahlášení) a za nezaplacení poplatku lze zvýšit poplatek až na trojnásobek