Stavební povolení (Speciální stavební úřad)

Znění

Základní | Rozšířené | Úplné

 

 

1. Identifikační číslo

50

 

 

2. Kód

-

 

 

3. Pojmenování životní situace

stavební povolení (speciální stavební úřad)

 

 

4. Základní informace k životní situaci

stavební povolení se vydává ke stavbě komunikace, chodníku, parkoviště

 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

fyzická a právnická osoba

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- podání žádosti

+ přílohy

- projektová dokumentace

- doklad o vlastnictví (LV)

- souhkasy vlastníků dotčených pozemků

- vyjádření vlastníků inženýrských sítí

- vyjádření DI PČR Kroměříž

- následuje vypsání stavebního řízení, správní poplatek, vydání rozhodnutí

 

 

 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

podáním žádosti + přílohy

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

MěÚ Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení investic

 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MěÚ Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení investic - speciální stavební úřad, Masarykova 628, 769 17 Holešov

Radka Stratilová, 1. patro, dveře č. 203, tel.: 573 521 456

 

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

vyplněnou žádost o vydání stavebního povolení + přílohy

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

- žádost o vydání stavebního povolení

 

MěÚ Holešov, odbor odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení investic

nebo na internetových stránkách města zde

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

poplatek za vydání stavebního povolení je ........... Kč

 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

cca 30dnů (lhůty dle správního řádu)

 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

 

 

16. Elektronická služba, kterou lze využít

-

 

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění

- 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění

- 500/2004 Sb., správní řád v platném znění

- 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění

 

 

 

18. Jaké jsou související předpisy

-

 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-

 

 

21. Nejčastější dotazy

-

 

 

22. Další informace

-

 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

-

 

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

-

 

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

MěÚ Holešov, odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení investic - speciální stavební úřad

 

 

26. Kontaktní osoba

Radka Stratilová, tel.: 573 521 456, radka.stratilova@holesov.cz

 

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

11.6. 2010

 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

02.05.2016

 

 

29. Datum konce platnosti popisu

-