Změna č. 1 ÚP Horní Lapač - návrh

Návrh opatření obecné povahy [PDF, 71 kB]

Návrh změny č. 1 územního plánu – textová část 

Textová část návrhu změny č. 1 ÚP [PDF, 194 kB]
Výkres základního členění území  [PDF, 618 kB]

Hlavní výkres [PDF, 651 kB]

Výkres VPS, VPO a asanací [PDF, 603 kB]

Odůvodnění změny č. 1 ÚP Horní Lapač:
Textová část Odůvodnění změny č. 1 ÚP [PDF, 816 kB]

Textová část Odůvodnění ÚP - srovnávací znění [PDF, 265 kB]

Koordinační výkres [PDF, 1,9 MB]

Širší vztahy [PDF, 5,1 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  [PDF, 912 kB]

Předpokládaný stav úplného znění územního plánu po vydání změny č. 1 ÚP Horní Lapač:
Výkres základního členění území [PDF, 676 kB]

Hlavní výkres [PDF, 832 kB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 683 kB]