Změna č. 1 ÚP Horní Lapač - návrh pro opakované veřejné projednání

Návrh opatření obecné povahy [PDF, 90 kB]

Návrh změny č. 1 územního plánu – textová část 
Výkres základního členění území  [PDF, 628 kB]

Hlavní výkres [PDF, 648 kB]

Výkres VPS, VPO a asanací [PDF, 600 kB]

Odůvodnění změny č. 1 ÚP Horní Lapač:
Textová část Odůvodnění změny č. 1 ÚP [PDF, 607 kB]

Textová část Odůvodnění ÚP - srovnávací znění [PDF, 192 kB]

Koordinační výkres [PDF, 1,9 MB]

Širší vztahy [PDF, 5,2 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  [PDF, 890 kB]

Předpokládaný stav úplného znění územního plánu po vydání změny č. 1 ÚP Horní Lapač:
Výkres základního členění území [PDF, 665 kB]

Hlavní výkres [PDF, 798 kB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 691 kB]