Změna č. 1 ÚP Horní Lapač - návrh pro veřejné projednání

Návrh opatření obecné povahy [PDF, 90 kB]

Návrh změny č. 1 územního plánu – textová část 
Výkres základního členění území  [PDF, 628 kB]

Hlavní výkres [PDF, 644 kB]

Výkres VPS, VPO a asanací [PDF, 595 kB]

Odůvodnění změny č. 1 ÚP Horní Lapač:
Textová část Odůvodnění změny č. 1 ÚP [PDF, 454 kB]

Textová část Odůvodnění ÚP - srovnávací znění [PDF, 210 kB]

Koordinační výkres [PDF, 1,9 MB]

Širší vztahy [PDF, 5,2 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  [PDF, 756 kB]

Předpokládaný stav úplného znění územního plánu po vydání změny č. 1 ÚP Horní Lapač:
Výkres základního členění území [PDF, 670 kB]

Hlavní výkres [PDF, 737 kB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 682 kB]