Změna č. 1 ÚP Jankovice - opakované veřejné projednání

Opakované veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚP Jankovice

Návrh opatření obecné povahy [PDF, 90 kB]

Textová část návrhu změny č. 1 ÚP  (P1) [PDF, 210 kB]


Grafická část návrhu změny č. 1 ÚP  (P2) 

Výkres základního členění území [PDF, 490 kB]

Hlavní výkres [PDF, 529]

Výkres VPS, VPO a asanací [PDF, 362 kB]             


Odůvodnění změny č. 1 ÚP Jankovice:
Textová část odůvodnění změny č. 1 ÚP (P3-1) [PDF, 1,7 MB]

Textová část Odůvodnění ÚP - srovnávací znění (P3-2) [PDF, 599 kB] 
Širší vztahy [PDF, 19,1 MB]

Koordinační výkres [PDF, 1,6 MB]

Dopravní a technické infrastruktura, energetika, spoje [PDF, 651 kB]

Technická infrastruktura – vodní hospodářství [PDF, 637 kB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 1,1 MB]

Předpokládaný stav úplného znění územního plánu po vydání změny č. 1 ÚP Jankovice:
Výkres základního členění území [PDF, 376 kB]

Hlavní výkres [PDF, 853 kB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 375 kB]