Změna č. 1 ÚP Lechotice - návrh pro veřejné projednání

Návrh opatření obecné povahy [PDF, 91 kB]

Návrh změny č. 1 ÚP - textová část [PDF, 642 kB]

Výkres základního členění území [PDF, 1,2 MB]

Hlavní výkres [PDF, 1,4 MB]

Výkres VPS, VPO a asanací [PDF, 877 kB]

Odůvodnění změny č. 1 ÚP Lechotice:

Textová část Odůvodnění změny č. 1 ÚP [PDF, 1,2 MB]

Textová část Odůvodnění ÚP - srovnávací znění [PDF, 884 kB]

Textová část Odůvodnění ÚP návrh úplného znění po vydání změny č. 1  [PDF, 863 kB]

Širší vztahy [PDF, 4,7 MB]

Koordinační výkres [PDF, 1,3 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 1,6 MB]

Doprava, energetika, spoje [PDF, 709 kB]

Vodní hospodářství [PDF, 807 kB]

Předpokládaný stav úplného znění územního plánu po vydání změny č. 1 ÚP Lechotice:

Výkres základního členění území [PDF, 356 kB]

Hlavní výkres [PDF, 740 kB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 350 kB]