Změna č. 1 Územního plánu Horní Lapač

Změna č. 1 ÚP Horní Lapač - OOP [PDF, 454 kB]

Příloha č. 1 OOP - Textová část změny č. 1 ÚP  [PDF, 613 kB]

Příloha č. 2 OOP - Grafická část změny č. 1 ÚP

Příloha č. 2 OOP - I.B1 Výkres základního členění území  [PDF, 1,1 MB]

Příloha č. 2 OOP - I.B2 Hlavní výkres  [PDF, 996 kB]

Příloha č. 2 OOP - I.B3 Výkres VPS, VPO a asanací  [PDF, 998 kB]

Příloha č. 3 OOP - Odůvodnění změny č. 1 ÚP

Příloha č. 3 OOP - Textová část odůvodnění Změny č. 1 ÚP  [PDF, 998 kB]

Příloha č. 3 OOP - Textová část odůvodnění Změny č. 1 ÚP (srovnávací znění)  [PDF, 553 kB]

Příloha č. 4 OOP - II.B1 Koordinační výkres  [PDF, 2,2 MB]

Příloha č. 4 OOP - II.B2 Výkres širších vztahů  [PDF, 5,5 MB]

Příloha č. 4 OOP - II.B3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  [PDF, 1,2 MB]

Předpokládaný stav úplného znění územního plánu po vydání změny č. 1 ÚP Horní Lapač

Příloha č. 4 OOP - I.1 Výkres základního členění území [PDF, 972 kB]

Příloha č. 4 OOP - I.2 Hlavní výkres [PDF, 1,2 MB]

Příloha č. 4 OOP - I.3 Výkres VPS, VPO a asanací [PDF, 994 kB]

Záznam o účinnosti [PDF, 380 kB]