Změna č. 1 Územního plánu Jankovice

Změna č. 1 ÚP Jankovice - OOP [PDF, 243 kB]


Příloha č. 1 OOP  - Textová část návrhu změny č. 1 ÚP  (P1) [PDF, 443 kB]


Příloha č. 2 OOP  - Grafická část návrhu změny č. 1 ÚP  (P2) 

Příloha č. 2 OOP  - P2-1 Výkres základního členění území [PDF, 8,4 MB]

Příloha č. 2 OOP  - P2-2 Hlavní výkres [PDF, 9,4 MB]

Příloha č. 2 OOP  - P2-3 Výkres VPS, VPO a asanací [PDF, 4,9 MB]


Příloha č. 3 OOP  - Odůvodnění změny č. 1 ÚP Jankovice: 

Příloha č. 3 OOP  - P3-1 Textová část odůvodnění změny č. 1 ÚP [PDF, 2,1 MB]

Příloha č. 3 OOP  - P3-2 Textová část Odůvodnění ÚP - srovnávací znění [PDF, 769 kB] 


Příloha č. 4 OOP  - P4-1-1  Výkres širších vztahů [PDF, 2,5 MB]

Příloha č. 4 OOP  - P4-1-1  Výkres širších vztahů [PDF, 2,5 MB]

Příloha č. 4 OOP  - P4-1-4  Dopravní infrastruktura [PDF, 2,3 MB]

Příloha č. 4 OOP  - P4-1-5  Technická infrastruktura – vodní hospodářství [PDF, 2,3 MB]

Příloha č. 4 OOP  - P4-1-7  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 30,5 MB]

Příloha č. 4 OOP – P5-2-1  Výkres základního členění území – předpokládaná podoba úplného znění po změně č. 1 ÚP Jankovice [PDF, 2,0 MB]

Příloha č. 4 OOP – P5-2-2  Hlavní výkres - předpokládaná podoba úplného znění po změně č. 1 ÚP Jankovice [PDF, 18,7 MB]

Příloha č. 4 OOP – P5-2-3  Výkres VPS, VPO a asanací - předpokládaná podoba úplného znění po změně č. 1 ÚP Jankovice [PDF, 1,8 MB]