Změna č. 1 Územního plánu Kostelec u Holešova - návrh pro společné jednání

Návrh OOP [DOC, 54 kB]

Návrh změny č. 1 územního plánu – textová část [PDF, 2,2 MB]


Výkres základního členění  území část A [PDF, 2,0 MB]

Výkres základního členění  území část B PDF, 49 kB]

Hlavní výkres část A [PDF, 2,2 MB]

Hlavní výkres část B [PDF, 55 kB]

Výkres VPS a VPO část A [PDF, 1,5 MB]

Výkres VPS a VPO část B [PDF, 44 kB]

Odůvodnění změny:

Textová část:

Odůvodnění změny územního plánu textová část (vč. textové části územního plánu s vyznačením změn – srovnávací znění) [PDF, 4,4 MB]

Územní plán Kostelec u Holešova  (textová část) – předpokládané úplné znění po vydání změny [PDF, 2,3 MB]


Grafická část:

Výkres širších vztahů [PDF, 4,6 MB]

Koordinační výkres část A [PDF, 3,1 MB]

Koordinační výkres část B [PDF, 526 kB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu část A [PDF, 1,6 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu část B [PDF, 77 kB]

Dopravní a technická infrastruktura – energetika, spoje část A [PDF, 1,4 MB]

Dopravní a technická infrastruktura – energetika, spoje část B [PDF, 278 kB]

Technická infrastruktura - vodní hospodářství část A [PDF, 1,4 MB]

Technická infrastruktura - vodní hospodářství část B [PDF, 205 kB]

Koncepce uspořádání krajiny část A [PDF, 1,4 MB]

Koncepce uspořádání krajiny část B [PDF, 205 kB]

Schéma vymezení krajinných zón [PDF, 165 kB]

Schéma typů zástavby [PDF, 158 kB]


Předpokládaný stav úplného znění  územního plánu po vydání změny:

Výkres základního členění  území [PDF, 1,0 MB]

Hlavní výkres [PDF, 1,4 MB]

Výkres VPS a VPO [PDF, 960 kB]

Schéma vymezení krajinných zón [PDF, 165 kB]

Schéma typů zástavby [PDF, 157 kB]

Výkres širších vztahů [PDF, 4,6 MB]

Koordinační výkres [PDF, 3,6 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 1,7 MB]

Dopravní a technická infrastruktura – energetika [PDF, 1,9 MB]

Technická infrastruktura - vodní hospodářství [PDF, 1,7 MB]

Koncepce uspořádání krajiny [PDF, 1,5 MB]