Změna č. 1 Územního plánu Kurovice

Opatření obecné povahy [PDF, 328 kB]

Příloha č. 1 OOP - Textová část návrhu změny č. 1 ÚP [PDF, 1,0 MB]

Příloha č. 2 OOP - Grafická část návrhu změny č. 1 ÚP

Příloha č. 2 OOP - I.B1 Výkres základního členění území [PDF, 1,3 MB]

Příloha č. 2 OOP - I.B2 Hlavní výkres [PDF, 1,6 MB]

Příloha č. 2 OOP - I.B3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 1,1 MB]

Příloha č. 3 OOP - Odůvodnění změny č. 1 ÚP 

Příloha č. 3 OOP - Textová část odůvodnění změny č. 1 ÚP (včetně textové části ÚP s vyznačením změn) [PDF, 2,4 MB]

Příloha č. 4 OOP - II.B1 Výkres širších vztahů [PDF, 6,1 MB]

Příloha č. 4 OOP - II.B2 Koordinační výkres [PDF, 1,7 MB]

Příloha č. 4 OOP - II.B3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 1,2 MB]

Příloha č. 4 OOP - II.B4 Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje [PDF, 1,0 MB]

Příloha č. 4 OOP - II.B5 Technická infrastruktura - vodní hospodářství [PDF, 799 kB]

Příloha č. 4 OOP  - II.B6  Koncepce uspořádání krajiny [PDF, 921 kB]                 

Předpokládaný stav úplného znění územního plánu po vydání změny č. 1

Příloha č. 4 OOP - I.1 Výkres základního členění území [PDF, 628 kB]

Příloha č. 4 OOP - I.2 Hlavní výkres [PDF, 1,0 MB]

Příloha č. 4 OOP - I.3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 660 kB]