Změna č. 1 Územního plánu Lechotice

Změna č. 1 ÚP Lechotice - OOP [PDF, 73 kB]

Příloha č. 1 OOP – Změna č. 1 ÚP Lechotice – textová část [PDF, 446 kB]


Příloha č. 2 OOP – I/1.1  Výkres základního členění území [PDF, 2,8 MB]

Příloha č. 2 OOP – I/2.1  Hlavní výkres [PDF, 3,3 MB]

Příloha č. 2 OOP – I/3.1  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 2,1 MB]

Příloha č. 3 OOP – II. 1.1  Textová část Odůvodnění změny č. 1 ÚP Lechotice [PDF, 1,5 MB]

Příloha č. 3 OOP – II. 1.2  Textová část Odůvodnění ÚP - srovnávací znění změny č. 1 ÚP Lechotice [PDF, 881 kB]  

Příloha č. 3 OOP – II. 1.3  Textová část Odůvodnění ÚP - návrh úplného znění po vydání změny č.1 [PDF, 861 kB]  

Příloha č. 4 OOP – II.1  Širší vztahy [PDF, 4,8 MB]

Příloha č. 4 OOP – II.2  Koordinační výkres [PDF, 1,3 MB]

Příloha č. 4 OOP – II.3  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 1,6 MB]

Příloha č. 4 OOP – II.4  Doprava, energetika, spoje [PDF, 666 kB]

Příloha č. 4 OOP – II.5  Vodní hospodářství [PDF, 776 kB]

Příloha č. 4 OOP – I.1  Výkres základního členění území - předpokládané úplné znění po změně č. 1 ÚP Lechotice [PDF, 858 kB]

Příloha č. 4 OOP – I.2  Hlavní výkres - předpokládané úplné znění po změně č. 1 ÚP Lechotice [PDF, 1,5 MB]

Příloha č. 4 OOP – I.3  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - předpokládané úplné znění po změně č. 1 ÚP Lechotice [PDF, 824 kB]