Změna č. 1 Územního plánu Míškovice - návrh pro opakované veřejné projednání

Návrh opatření obecné povahy [PDF, 90 kB]

Návrh změny č. 1 ÚP Míškovice – textová část [PDF, 305 kB]
Výkres základního členění území [PDF, 547 kB]

Hlavní výkres [PDF, 523 kB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  (beze změny)

Odůvodnění změny č. 1 ÚP Míškovice:
Textová část Odůvodnění změny č. 1 ÚP [PDF, 1,1 MB]

Textová část Odůvodnění ÚP - srovnávací znění 1 [PDF, 305 kB]

Koordinační výkres [PDF, 1,27 MB]

Širší vztahy [PDF, 4,8 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 1,1 MB]

Předpokládaný stav úplného znění územního plánu po vydání změny č. 1 ÚP Míškovice:
Výkres základního členění území [PDF, 680 kB]

Hlavní výkres [PDF, 1,02 MB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 507 kB]