Změna č. 1 Územního plánu Míškovice - návrh pro veřejné projednání

Návrh opatření obecné povahy [PDF, 90 kB]

Návrh změny č. 1 ÚP Míškovice – textová část [PDF, 225 kB]
Výkres základního členění území [PDF, 564 kB]

Hlavní výkres [PDF, 577 kB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací  (beze změny)

Odůvodnění změny č. 1 ÚP Míškovice:
Textová část Odůvodnění změny č. 1 ÚP [PDF, 1,1 MB]

Textová část Odůvodnění ÚP - srovnávací znění 1 [PDF, 433 kB]

Koordinační výkres [PDF, 1,3 MB]

Širší vztahy [PDF, 4,8 MB]

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 1,1 MB]

Předpokládaný stav úplného znění územního plánu po vydání změny č. 1 ÚP Míškovice:
Výkres základního členění území [PDF, 705 kB]

Hlavní výkres [PDF, 998 kB]

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 521 kB]