Změna č. 1 Územního plánu Žeranovice

Změna č. 1 ÚP Žeranovice - OOP [PDF, 302 kB]


Příloha č. 1 OOP  - Textová část návrhu změny č. 1 ÚP  (P1) [PDF, 1,7 MB]


Příloha č. 2 OOP  - Grafická část návrhu změny č. 1 ÚP  (P2) 

Příloha č. 2 OOP  - A.2.1 Výkres základního členění území [PDF, 1,4 MB]

Příloha č. 2 OOP  - A.2.2 Hlavní výkres [PDF, 2,3 MB]

Příloha č. 2 OOP  - A.2.3 Výkres VPS, VPO a asanací [PDF, 2,4 MB]

Příloha č. 3 OOP  - Odůvodnění změny č. 1 ÚP Žeranovice:

Příloha č. 3 OOP  - B.1. Odůvodnění změny č. 1 ÚP - textová část, srovnávací znění a přílohy č. C, D, E [PDF, 3,7 MB]

Příloha č. 4 OOP  - B.2.1  Výkres širších vztahů [PDF, 6,1 MB]

Příloha č. 4 OOP  - B.2.2  Koordinační výkres [PDF, 1,9 MB]

Příloha č. 4 OOP  - B.2.3  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 1,6 MB]

Příloha č. 4 OOP  - B.2.4  Dopravní a Technická infrastruktura – energetika, spoje [PDF, 1,1 MB]

Příloha č. 4 OOP  - B.2.5  Technická infrastruktura – vodní hospodářství [PDF, 6,4 MB]

Příloha č. 4 OOP  - B.2.6  Koncepce uspořádání krajiny [PDF, 1,2 MB]

Příloha č. 4 OOP  - K1      Kartogram č. 1 – Schéma vymezení krajinných zón [PDF, 357 kB]