logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Změna č. 2 a 3 UP Žeranovice

Změna č. 2 a 3 ÚP Žeranovice

OOP č. 1/2012 Změny č. 2 a změny č. 3 ÚPO Žeranovice [PDF, 3,1 MB]Textová část – Návrh [PDF, 503 kB]

Hlavní výkres-navrhovaná změna (1: 5 000) [PDF, 667 kB]

Regulační výkres (1: 5 000) [PDF, 784 kB]

Zásobování elektrickou energií, rozvod plynu (1: 2 500) [PDF, 1,0 MB]

Zásobování vodou, likvidace odpadních vod (1: 2 500) [PDF, 1,0 MB]

 

Textová část - Odůvodnění [PDF, 551 kB]

Situace širších vztahů (1: 10 000) [PDF, 109 kB]

Hlavní výkres – původní stav s vyznačením řešených lokalit (1: 5 000) [PDF, 656 kB]

Návrh odnětí ZPF (1: 5 000) [PDF, 696 kB]