Změna č. 2 Územního plánu Holešov

Změna č. 2 Územního plánu Holešov  Holešov – OOP [PDF, 33 kB]

Příloha č. 1 Textová část  - Změna č. 2 ÚP Holešov [PDF, 1,0 MB] 


Příloha č. 2    Výkres základního členění území [PDF, 2,2 MB] 

Příloha č. 2 Hlavní výkres [PDF, 3,1 MB] 

Příloha č. 2 Výkres veřejně prospěšných staveb,  patření a asanací [PDF, 1,7 MB] 


Příloha č. 3 3-1 Textová část -  Odůvodnění změny č. 2 ÚP Holešov [PDF, 1,2 MB] 

Příloha č. 3 3-2 Srovnávací znění [PDF, 2,5 MB] 


Příloha č. 4 Širší vztahy [PDF, 8,4 MB] 

Příloha č. 4 Koordinační výkres [PDF, 10,7 MB] 

Příloha č. 4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 8,1 MB] 

Příloha č. 4 Dopravní a technická infrastruktura, energetika, spoje [PDF, 6,7 MB] 

Příloha č. 4 Vodní hospodářství [PDF, 5,9 MB] 


Příloha č. 4 Výkres základního členění území – předpokládané úplné znění po změně č. 2 ÚP Holešov [PDF, 2,5 MB] 

Příloha č. 4 Hlavní výkres – předpokládané úplné znění po změně č. 2 ÚP Holešov [PDF, 4,9 MB] 

Příloha č. 4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – předpokládané úplné znění po změně č. 2 ÚP Holešov [PDF, 1,7 MB] 

Příloha č. 5 C. Rozhodnutí o námitkách [PDF, 649 kB] 

Příloha č. 6 D. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a nadřízeného orgánu [PDF, 1,3 MB] 

Záznam o účinnosti [PDF, 31 kB]