Změna č. 2 Územního plánu Holešov (návrh pro veřejné projednání)

Změna č. 2 Územního plánu Holešov – návrh OOP [DOC, 74 kB]       

Příloha č. 1 Textová část - Změna č. 2 ÚP Holešov [PDF, 869 kB]

Příloha č. 2 Výkres základního členění území [PDF, 2,2 MB]

Příloha č. 2 Hlavní výkres [PDF, 3,1 MB]

Příloha č. 2 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací [PDF, 1,7 MB]

Příloha č. 3 3-1 Textová část - Odůvodnění změny č. 2 ÚP Holešov [PDF, 1,1 MB]

Příloha č. 3 3-2 Srovnávací znění [PDF, 1,6 MB]

Příloha č. 4 Širší vztahy [PDF, 8,4 MB]

Příloha č. 4 Koordinační výkres [PDF, 10,7 MB]

Příloha č. 4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 8,2 MB]

Příloha č. 4 Dopravní a technická infrastruktura, energetika, spoje [PDF, 6,7 MB]

Příloha č. 4 Vodní hospodářství [PDF, 5,9 MB]

Příloha č. 4 Výkres základního členění území – předpokládané úplné znění po změně č. 2 ÚP Holešov [PDF, 2,5 MB]

Příloha č. 4 Hlavní výkres – předpokládané úplné znění po změně č. 2 ÚP Holešov [PDF, 4,9 MB]

Příloha č. 4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – předpokládané úplné znění po změně č. 2 ÚP Holešov [PDF, 1,7 MB]